Seta logo Bosanski English Deutsch Italiano
Politika kvaliteta

Politika kvalitetaISO 9001:2008


U cilju uspješnog provođenja politike kvalitete "Seta inženjering" je 2004.godine implementirala sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000, a certifikaciju sistema upravljanja kvalitetom je u maju 2004.godine izvršila certifikacijska kuća Det Norske Veritas (DNV).

U maju 2010.godine izvršeno je usklađivanje sistema upravljanja kvalitetom sa novom verzijom standarda ISO 9001:2008.
Kvalitetno planiranje, uspješan sistem kontrole kvalitete, kontinuirano stručno usavršavanje i ostvarivanje postavljenih ciljeva, osigurati će zadovoljstvo svih partnera i zaposlenika naše firme, povećati broj zaposlenih i omogućiti ukupan napredak i razvoj. Politika kvalitete koju primjenjuje "Seta inženjering" d.o.o. Zavidovići zasnovana je na zahtjevima kupaca, potrebama firme i međunarodnom standardu ISO 9001:2008 i ima za cilj potpuno ispunjavanje zahtjeva postavljenjih u odnosu na radove i procese.

Svojim kupcima prvenstveno želimo pokazati i dokazati da smo u potpunosti opredijeljeni i sposobni ispuniti sva njihova očekivanja i zahtjeve u pogledu kvalitete i cijene radova, te preuzetih rokova i svih drugih obaveza u skladu sa zakonom.

Ovakvom politikom ostvarujemo i osiguravamo:

• Povoljnu poziciju firme na tržištu
• Zadovoljenje potreba i želja naših kupaca
• Povjerenje postojećih i budućih kupaca
• Pouzdane i kvalitetne saradnike, dobavljače i kooperante
• Kvalitetne i stručne zaposlenike
• Pravičan sistem nagrađivanja
• Uspješne i zadovoljne zaposlenike

Kontinuirano poboljšanje kvaliteta i procesa omogućiti će nam da dosegnemo postavljene ciljeve sve u namjeri da maksimiziramo kvalitet naše usluge i proizvoda.

Certifikati

ISO 9001:2008      ISO 14001:2004
Copyright © Seta inženjering d.o.o. Zavidovići - 2011