Seta logo Bosanski English Deutsch Italiano
Reference

ReferenceOd svoga osnivanja "Seta inženjering" d.o.o. Zavidovići je uspješno realizovala veliki broj poslova iz oblasti izrade projektne dokumentacije, te izgradnje i rekonstrukcije različitih vrsta građevinskih objekata kako za domaće, tako i za strane investitore.

Firma je dobila veliki broj preporuka od investitora za uspješnu i kvalitetnu realizaciju pojedinih projekata.
"The Ralph M. Parsons Company of Delaware" Inc. Sarajevo, Holandski bataljon SFOR-a, World Vision International, The United Methodist Committee on Relief (UMCOR), Arbeiter – Samariter – Bund e.V. Deutschland, Nuova Frontiera Alisei, Hilfswerk Austria, Catholic Relief Services (CRS) Sarajevo, UNDP/SUTRA Sarajevo, Caritas Suisse Sarajevo, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fondacija za održivi razvoj (OdRaz) Sarajevo, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vlada Brčko Distrikta, JP PTT saobraćaja Bosne i Hercegovine i mnogi drugi.

USAID - 2000.godine firma je ušla u program USAID-ovog stručnog usavršavanja, prilikom kojeg je direktor boravio u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, na Arizona Državnom Univerzitetu u programu koji je obuhvatao seriju stručnih predavanja iz oblasti sudske administracije, menadžmenta, marketinga.

Galerija slika

Učitavam. Molim sačekajte.
Izgradnja proizvodno - poslovnog objekta "Seta inženjering" u Podubravlju, Zavidovići
arrow left
arrow right
Podubravlje, Zavidovići Podubravlje, Zavidovići Podubravlje, Zavidovići Seta, Zavidovići Dizdarević, Zavidovići Trnovo Vareš Zenica Musići, Olovo Kaloševići, Tešanj Kaloševići, Tešanj Trimont, Zavidovići BH-gas, Sarajevo Butmir, Sarajevo Domaljevac Zavidovići Bugojno Cazin Splavište, Goražde Splavište, Goražde
Izgradnja proizvodno - poslovnog objekta "Seta inženjering" u Podubravlju, Zavidovići
Izgradnja proizvodno - poslovnog objekta "Seta inženjering" u Podubravlju, Zavidovići
Izgradnja proizvodno - poslovnog objekta "Seta inženjering" u Podubravlju, Zavidovići
Izgradnja stambeno - poslovnog objekta Đelmić u Zavidovićima
Izgradnja stambenog objekta Dizdarević u Zavidovićima
Izgradnja stambeno - poslovnih objekata O-1 i O-3 u Trnovu
Rekonstrukcija radničkog doma u Varešu
Rekonstrukcija objekta za pružanje njege starim i iznemoglim licima u Zenici
Izgradnja osnovne škole u Musićima, Olovo
Most na rijeci Usori u Kaloševićima, Tešanj (prije rekonstrukcije)
Most na rijeci Usori u Kaloševićima, Tešanj (poslije rekonstrukcije)
Izgradnja upravnog dijela proizvodnog objekta "Trimont" u Zavidovićima
Izgradnja servisno - poslovnog objekta "BH-Gas" u Reljevu, Sarajevo
Izgradnja picerije za Italijanski SFOR na Butmiru, Sarajevo
Izgradnja nadstrešnice na tržnici u Domaljevcu
Projektovanje islamskog centra sa zanatskim centrom u Zavidovićima
Projektovanje poslovnog objekta u Bugojnu
Projektovanje sportske dvorane u Cazinu
Izgradnja stambenih objekata u naselju Splavište, Goražde
Izgradnja stambenih objekata u naselju Splavište, Goražde

Certifikati

Arizona Državni Univerzitet      USAID
Copyright © Seta inženjering d.o.o. Zavidovići - 2011